Blowerdoortest

Level 3 gecertificeerd expert in luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor

Blowerdoortest

Bij een Blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een gebouw nauwkeurig gemeten. Deze luchtdichtheid bepaalt voor een belangrijk deel het warmteverlies in een gebouw. Om deze reden worden hieraan vanuit de bouwregelgeving steeds hogere eisen gesteld. Energielabel Groningen heeft zich gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van woningen en bedrijfsgebouwen met behulp van een Blowerdoor.

Luchtdichtheistest met Blowerdoor

Een luchtdichtheidstest voeren wij met een blowerdoor, dit is een grote gekalibreerde ventilator die wie tijdelijk in een deuropening plaatsen. Tijdens de blowerdoortest, of QV10 meting meet de digitale drukmeter, die aan de blowerdoor is gekoppeld het verlies door luchtlekken in de gebouwschil zeer nauwkeurig. Zo kunnen wij ondermeer bepalen nieuwbouw aan de gestelde eisen voldoet.

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Voorafgaand aan een blowerdoortest worden alle ramen, buitendeuren en ventilatieopeningen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de blowerdoor in werking gezet. Een blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De test wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

De basis van ieder gezond, comfortabel en energiezuining gebouw is een waterdichte-, kierdichte schil.

– Energiekeurplus

Blowerdoortest, thermografie en rook

Tijdens een blowerdoortest brengen wij luchtlekken haarscherp in beeld. Hiervoor maken wij gebruik van thermografie of een rookproef met gebruik van kunstmatige rook. Daarnaast voeren wij tijdens een blowerdoortest metingen van de luchtsnelheid uit met een anemometer om de ernst van de aangetroffen luchtlekken vast te stellen.

Luchtdichtheidstest nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om vóór de afbouwfase een luchtdichtheidsmeting te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase nog tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kunnen een tweede meting uitvoeren die aantoont dat het gebouw voldoet aan de gestelde doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid, comfort en energiezuinigheid gegarandeerd.

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Waterlekkages
  • Droge lucht in de winter
  • Geluidsoverlast
  • Brandgevaar
  • Aantasting van gebouwconstructies

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis zijn vanaf €350. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een blowerdoortest laten uitvoeren!

Blowerdoortest