Gebouwthermografie toont onnodig warmteverlies

Bouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en vervolgens zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven. Dit stelt ons in staat om onnodig warmteverlies, vochtproblemen, en andere bouwkundige gebreken in beeld te brengen door middel van bouwkundige thermografie.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wij uitvoeren met geavanceerde warmtebeeld camera’s. Eventueel zetten kunnen wij hierbij ook een drone inzetten die is voorzien van een warmtebeeldcamera. Wij maken gebruik van de diensten van een Level 3 gecertificeerd thermograaf met 15 jaar ervaring in gebouwinspecties. Hij heeft vrijwel alle bestaande thermografie opleidingen, zowel in Nederland als in Engeland met goed resultaat afgesloten. Eén van onze specialiteiten is bouwkundige thermografie.

Bouwkundige thermografie

Om met gebruik van thermografie om warmteverliezen als gevolg van isolatiegebreken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil van minimaal 10 graden – liefst 15 graden – Celsius noodzakelijk. Om isolatiegebreken in beeld te brengen wordt bouwkundige thermografie wordt daarom bij een lage buitentemperatuur – beneden 5 graden – uitgevoerd. Ook voor het opsporen van gebreken zoals vochtproblemen, slecht functionerende verwarmingssystemen en zonnepanelen maken wij gebruik van thermografie. Hiervoor gelden overigens andere voorwaarden voor de omstandigheden.

Thermografie rapport

Thermografie Groningen vat een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een woning of een ander gebouw warmteverlies optreedt, of er bouwkundige gebreken zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven wij duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Thermografie Groningen

Thermografie Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk gecertificeerd energieadvies bureau voor de zakelijke & particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie – ITC Level 3 – en doen thermografisch onderzoek in gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Ja, ik wil graag een offerte voor bouwkundige thermografie aanvragen!

Thermografie