Bouwkundige thermografie Groningen
Bouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een geavanceerde warmtebeeld camera. Wij hebben een thermograaf met een opleiding thermografie Level  1 &  2 bij het IRT en Level 2 en 3 bij het ITC met goed resultaat heeft afgesloten. Eén van onze specialiteiten is bouwkundige thermografie.

Bouwkundige thermografie

Om met gebruik van thermografie warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en guiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Bouwkundige themografie wordt daarom in Nederland bij vooral bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Thermografie Groningen vat een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een woning of een ander gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven wij duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Thermografie Groningen

Thermografie Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk gecertificeerd energieadvies bureau voor de zakelijke & particuliere markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie – ITC Level 3 – en doen thermografisch onderzoek in gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Ja, ik wil graag een offerte voor bouwkundige thermografie aanvragen!

Thermografie