Thermografie bij vloerverwarming

Thermografie vloerverwarming

Wil je gaan verbouwen, maar is het niet bekend waar de leidingen van de vloerverwarming lopen? Wordt het niet lekker warm of valt de druk weg in je verwarmingssysteem? Neem dan contact op met Thermografie Groningen. Met gebruik van thermografie kunnen wij onder meer lekkages opsporen en de leidingen van je vloerverwarmingssysteem lokaliseren. Vervolgens tekenen we het patroon van de leidingen uit, zodat je zonder risico op schade in de vloer kunt breken, boren of zagen.

Lekkage vloerverwarming

Een lekkage in de vloerverwarming of in cv leidingen is met het blote oog vaak lastig op te sporen. Een duidelijke aanwijzing voor een lek in je vloerverwarming of in een cv leiding is drukverlies is in het verwarmingssysteem. Wanneer je vermoed dat er sprake is van lekkage dan is het zaak om dit snel op te laten sporen om te voorkomen dat kostbare gevolgschade ontstaat. Lekdetectie met gebruik van thermografie is hiervoor de aangewezen manier.

Lekkages opsporen met thermografie

Met gebruik van thermografie kunnen wij waterlekkages snel opsporen. Een lek in de leiding van de vloerverwarming geeft namelijk een duidelijk herkenbaar, afwijkend warmtebeeld, dat met een warmtebeeldcamera snel waar te nemen is. Thermografie maakt het hierdoor vaak mogelijk om een plaatselijke reparatie uit te voeren zonder dat de hele vloer van je woning opengebroken hoeft te worden. Met gebruik van thermografie kunnen zo vaak hoge kosten van reparaties en gevolgschade voorkomen worden

Andere gebreken bij verwarmingssystemen

Naast lekkages kunnen ook andere gebreken bij een verwarmingssysteem snel & effectief met gebruik van thermografie worden opgespoord. Hierbij valt onder meer te denken aan ontoereikende leidingisolatie, verkeerd aangesloten of verstopte radiatoren die ervoor zorgen comfortproblemen en een hoge energierekening. Maar ook aan warmteverlies als gevolg van luchtlekken bij een luchtverwarmingssysteem of het opsporen van warmteverlies en lekkages bij blokverwarming en stadsverwarmingssystemen.

Thermografie Groningen

Thermografie Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, expert in energieadvies, lekdetectie, binnenklimaat, thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd -, blowerdoor en drone inspecties. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

ja, ik wil graag een thermografie inspectie laten uitvieren!

Thermografie vloerverwarming