Energielabel Groningen is specilist in gebouw thermografie

Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken zijn de belangrijkste oorzaken van problemen als tochtklachten, condensatie, schimmelvorming en onnodig energieverlies bij woningen, bedrijfsgebouwen. De kosten van energie in Nederland zijn al decennia lang gestegen. Vandaar dat gebouw thermografie ter controle van isolatiegebreken zich in de meeste gevallen al weer snel terug verdient. Bovendien worden tijdens zo’n onderzoek de oorzaken van gebouwschade en comfortproblemen eveneens in duidelijk beeld gebracht.

Thermografie brengt gezondheidsrisico’s in beeld

Slecht aangebrachte en ontbrekende isolatie veroorzaken een oncomfortabel, en vaak zelfs ongezond binnenklimaat in woningen en bedrijfsgebouwen. Door warmtelekken en isolatiegebreken krijgen tocht, vocht en schimmels vrij spel in gebouwen. Zij kunnen vervolgens een bedreiging vormen voor de gezondheid van de bewoners en werknemers.

Gebouw thermografie toont warmteverlies

De beste manier om naden, kieren en isolatiegebreken op te sporen is met behulp van blowerdoor en thermografie. Bij een onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing of tochtklachten brengen wij een gebouw eerst in onderdruk met een blowerdoor. Dit heeft als gevolg dat buitenlucht door naden en kieren naar binnenstroomt. Dit stelt ons in staat om isolatiegebreken en de oorzaken van warmteverlies en tochtklachten haarscherp in beeld te brengen met gebruik van thermografie en/of kunstmatige rook.

Controle van isolatie

Thermografie Groningen kan met gebruik van thermografie controleren of de isolatie wel juist is aangebracht nadat je een woning of bedrijfspand hebt laten bouwen, verbouwen of isoleren. Zo brengen we duidelijk in beeld of er misschien sprake is van gebreken zoals koudebruggen, luchtlekken of ontbrekende isolatie. Zo ja, dan kunnen de aangetroffen problemen onder garantie worden verholpen zonder dat zij leiden tot hoge herstel kosten, een hoog energieverbruik of binnenklimaat problemen.

Thermografie Groningen

Thermografie Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, dé expert in energieadvies, gebouw thermografie – ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf -, blowerdoor en drone inspecties. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel.

Ja, ik wil graag een thermografisch onderzoek aanvragen!

Thermografie